„Kupon rabatowy – 15%  na zakup filmu JASON BOURNE w salonach empik”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Kupon rabatowy -15% na zakup filmu JASON BOURNE w salonach empik(„Promocja”).
 3. Organizatorem Promocji jest FILMOSTRADA SP.Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 87 lok 3 ,53-313 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocław, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268930, NIP:8992670238 („Organizator”)
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 12.12.2016 r. i trwa do dnia 31.12.2016 r (włącznie).
 5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych w sklepach militaria.pl. Każdy klient, który dokona zakupu otrzyma kupon rabatowy do zrealizowania w sieci sklepów EMPIK.
 6. Promocja nie dotyczy produktów objętych ofertą Empik Outlet i zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego empik.com oraz Punktu Info.
 7. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepach militaria.pl („Klient”), posiadająca kupon rabatowy.
 8. Promocja nie dotyczy osób fizycznych, nabywających promocyjne produkty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 9. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
 10. W trakcie obowiązywania Promocji  Klient, który posiada kupon rabatowy ma możliwość dokonania jednorazowego zakupu filmów JASON BOURNE objętych promocją w salonach Empik w terminie od.12.12.2016 do 31.12.2016 uprawniony będzie do otrzymania 15% rabatu. Niniejszą promocją nie są objęte pozostałe kategorie produktów.
 11. Lista filmów Jason Bourne biorących udział w promocji stanowi, załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. („Załącznik nr1”).
 12. Wzór kuponu rabatowego stanowi, załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu („Załącznik nr2”).
 13. Warunkiem skorzystania z niniejszej Promocji jest przekazanie kuponu rabatowego kasjerowi, przed dokonaniem zakupów.
 14. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie łączy się z innymi promocjami, kuponami i wyprzedażą.
 15. Promocji objętej niniejszym Regulaminem nie można łączyć z innymi promocjami oraz wyprzedażą dostępnymi w Salonach Empik.
 16. Klient ma prawo do zwrotu produktów zakupionych w ramach niniejszej Promocji w terminie 30 dni od  daty  zakupu.  Rozliczenie za zwracane towary następuje przez uzupełnienie wartości nominalnej karty prezentowej Empik o równowartość zwracanych pieniędzy za towar, zgodnie z zasadami zwrotu lub wymiany towarów, obowiązującymi w Salonach Empik od dnia 02.04.2014 roku.

III. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać u Organizatora: FILMOSTRADA SP. Z O.O. na adres: ul. Al. Krakowska 110/114 , 02-245 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja –„ Kupon rabatowy -15% na zakup filmu JASON BOURNE w salonach empik („Promocja”)
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Odpowiedź Organizatora na reklamację Uczestnik otrzyma na podany przez Uczestnika adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 5. Regulamin Promocji jest dostępny w Salonie Empik i, na stronie internetowej empik.com/regulaminy-empiku. Oraz na stronie internetowej: filmostrada.pl

Załącznik nr 1 – lista filmów Jason Bourne

Załącznik nr 2 – kupon promocyjny

 

 

Załącznik nr 1

 

Lista tytułów biorących udział w akcji

 

5902115602566 JASON BOURNE BLU RAY BLU RAY
5902115602634 JASON BOURNE BLU RAY STEELBOOK BLU RAY
5902115602573 BOURNE 1-5 BOX  BLU RAY BLU RAY
5902115602580 BOURNE 1- 5 DVD BOX DVD
9788377787472 JASON BOURNE KS+DVD

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Wizualizacja KUPONU RABATOWEGO